เครื่องปั๊ม - ขัด - เจาะ

เครื่องปั๊มตัดฉาก 90 องศา รุ่น KT-80

เครื่องแพ็คกล่อง-สายรัด-ฟิล์มยืด

เครื่องรัดกล่องกึ่งอัตโนมัติ ( SEMI-AUTO ) 1-M

เครื่องแพ็คกล่อง-สายรัด-ฟิล์มยืด

เครื่องรัดกล่องกึ่งอัตโนมัติ รุ่น JN-740

เครื่องปั๊ม - ขัด - เจาะ

เครื่องเจาะไฟฟ้าแบบพกพา

เครื่องเชื่อม

เครื่องเชื่อมCO2 Mig280

เครื่องพิมพ์ - เครื่องมาร์คกิ้ง

เครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้ง รุ่น 20W และ 30W