ตู้เชื่อม Sup MMA600 แบบพกพา

ตู้เชื่อม Sup MMA600 arc ตู้เชื่อมไฟฟ้าขนาดเล็ก พร้อมสายเขียม

– ตรวจสอบไฟบ้าน 220 V
– สวิตช์เบรกเกอร์
– มี Arc Force เซิร์ฟเวอร์กระแสไฟให้เสถียร
– ระบบสำรองไฟให้กับไฟตก
– มีพัดลมระบายความร้อนขนาดใหญ่
– ใช้งานต่อเนื่องต่อเนื่อง
– เชื่อมกับโมเด็มเชื่อม l55 ได้ 2.6-4.0 มม.
-เชื่อมกับเชื่อมเหล็กเลสได้ 2.6-4.0 มม.
-เชื่อมกับคลื่นความถี่ได้ 2.6-4.0 มม.
-แถม!!! สายเชื่อม 10 เมตร/สายดิน 3 เมตร/หน้ากากเชื่อม/แปรงเคาะ