รอกสลิงไฟฟ้า

รอกสลิงไฟฟ้า

 • ประมาณ 1150 วัตต์/ 220 โวลต์
 • สายสัญญาณเคเบิล 12 เมตร
 • ขนาดสายพานแบนด์แบนด์ 5 มม.
 • ในยก (สายพานเส้นเดียว) 400 กก.
 • แรงโน้มถ่วงยก(สายพานเส้นเดียว) 8 เมตร/นาที
 • ส่วนในการยก (สายพานเส้นคู่) 800 กก.
 • แผ่นยก(สายพานเส้นคู่) 4 เมตร/นาที
 • เครื่อง 18.5กก.
 • ไอโฟนแท้ 100 %
 • ไม่ต้องกดปุ่มขึ้น-ลง
 • ระบบลิมิตสวิตช์ด้านบนเมื่อขับขึ้นสูงสุดมอเตอร์เพื่อต่อสู้กับบริษัท
 • ระบบบันทึกเพื่อให้สามารถคลายตัวผู้โดยสารยกวัตถุขึ้น-ลงได้
 • ขนาดเครื่อง (กxยxส) 39x15x20 ซม.

ไม่เกิน 400กก. 800กก. 1200กก.