รอกสลิงไฟฟ้า

 • มอเตอร์ 1150 W/ 220 V
 • ความยาวลวดสลิง 12 เมตร
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลวดสลิง 5 มม.
 • น้ำหนักในการยก (สลิงเส้นเดียว) 400 กก.
 • ความเร็วในการยก(สลิงเส้นเดียว) 8 เมตร/นาที
 • น้ำหนักในการยก (สลิงเส้นคู่) 800 กก.
 • ความเร็วในการยก(สลิงเส้นคู่) 4 เมตร/นาที
 • น้ำหนักเครื่อง 18.5 กก.
 • มอเตอร์ทองแดงแท้ 100 %
 • ใช้งานง่ายเพียงกดปุ่ม ขึ้น- ลง
 • มีระบบ ลิมิตสวิทช์ ด้านบนเมื่อสลิงขึ้นสูงสุดถึงมอเตอร์ เพื่อป้องกันความเสียหาย
 • มีระบบล็อกสลิง เพื่อป้องกันการคลายตัว ในขณะยกวัตถุขึ้น-ลง
 • ขนาดเครื่อง (กxยxส) 39x15x20 ซม.

มีขนาด 400กก. 800กก. 1200กก.