รอกโซ่มือสาว VITAL รุ่น N

รอกโซ่มือสาว VITAL รุ่น N ขนาดที่รับน้ำหนัก

  • 1 ตันยาว 3 เมตร 6 เมตร
  • 1.5ตัน ยาว 3เมตร 6เมตร 12เมตร
  • 2 ตันยาว 3 เมตร 6 เมตร
  • 3 ตันยาว 3 เมตร 6 เมตร
  • 5 ตันยาว 3 เมตร

สร้างขึ้นจากรูปลักษณ์ที่สวยงามแข็งแรงทนทาน

รอกโซ่ชนิดที่ใช้มือดึง สิ่งสำคัญยกของหนักตามต้องการ

ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงแข็งแรงทนทาน