รอกโซ่มือสาว VITAL รุ่น N

ขนาดที่รับน้ำหนัก

  • 1 ตัน ยาว 3เมตร 6เมตร
  • 1.5 ตัน ยาว 3เมตร 6เมตร 12เมตร
  • 2 ตัน ยาว 3เมตร 6เมตร
  • 3 ตัน ยาว 3เมตร 6เมตร
  • 5 ตัน ยาว 3เมตร

ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รูปทรงสวยงาม แข็งแรง ทนทาน

รอกโซ่ชนิดใช้มือดึง ใช้สำหรับยกของหนักตามต้องการ

ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน