รอกโซ่ไฟฟ้า 2 T ( KOIO )

รอกโซ่ไฟฟ้า 2 T ( KOIO )

  • 1.5 KW/ 380 V
  • รอบ 1440/1760 รอบ/นาที
  • 7 เมตร
  • ขนาดโซ่8มม.
  • ส่วนยก 3.4 เมตร/นาที
  • ระบบการทำงานขึ้น-ลง
  • ส่วนเครื่อง72กก.