รอกโซ่ไฟฟ้า 2 T ( KOIO )

  • มอเตอร์ 1.5 KW/ 380 V
  • ความเร็วรอบ 1440/1760 รอบ/นาที
  • ความยาวโซ่ 7 เมตร
  • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโซ่ 8 มม.
  • ความเร็วในการยก 3.4 เมตร/นาที
  • ระบบการทำงาน ขึ้น-ลง
  • น้ำหนักเครื่อง 72กก.