รอกโซ่ไฟฟ้า H series รุ่น 1000Kg.

  • มอเตอร์ ไฟฟ้า 220 โวลต์ , 2 เฟส , 50/60 เฮิร์ต
  • ยกน้ำหนักแนวดิ่งได้ 1,000 กิโลกรัม( 1 ตัน)
  • ปรับได้แบบ 4 ทิศทาง (ขึ้น-ลง-ซ้าย-ขวา)
  • ความเร็วในการยก 3 เมตร / นาที
  • แบบใช้โซ่ 1 เส้น
  • ยกสูง 4 เมตร
  • ขนาดโซ่ 6.3 มิลลิเมตร