รอกโซ่ไฟฟ้า H series รุ่น 1000Kg.

รอกโซ่ไฟฟ้า H series รุ่น 1000Kg.

  • เสียงไฟฟ้า 220 เฮิร์ต , 2 เฟส , 50/60 เฮิร์ต
  • ยกน้ำหนักแนวดิ่งได้ 1,000( 1 ตัน)
  • ไปที่แบบ 4 ทิศทาง ( ขึ้น-ลง-ซ้าย-ขวา)
  • ส่วนยก 3 เมตร / นาที
  • แบบใช้โซ่ 1 บังคับใช้
  • ยกสูง 4 เมตร
  • ขนาดโซ่ 6.3 ทั้งหมดนี้