ลวดเชื่อมไฟฟ้า (ลวดธูป)

ลวดเชื่อมไฟฟ้า (ลวดธูป). GOLDEN BRIDGE 2.6 รุ่น J421 มี 3 ขนาด

1.ขนาด 2.6 มม.

2.ขนาด 3.2 มม.

3.ขนาด 4.0 มม.

มีอุปกรณ์งานเชื่อมครบ