เกจ์ CO2 heated Regulator

  • เกจ์วัดแรงดันคาร์บอนไดออกไซด์
  • เกจ์วัดความดันก๊าซคาร์บอนไดร์อ๊อกไซด์มีฮีตเตอร์
  • บอดี้ทำจากทองเหลืองชุบโครเมียม
  • ตัวเกจ์มีชุดอุปกรณ์ทำความร้อน เพื่อให้เกจ์อุ่นอยู่ตลอดขณะใช้งาน
  • ป้องกันการเกิดน้ำแข็งและทำให้อุดตัน
  • ฮีตเตอร์ใช้ไฟ 220V  และ36V

“หน้าปัดขนาด 2 นิ้ว อ่านตัวเลขได้ง่าย ชัดเจน”

มีเกจ์หลายแบบ ทั้งเกจ์ลม LPG