เครื่องดัดท่อ 3 นิ้ว รุ่น (WG-76)

เครื่องดัดท่อ 3 นิ้ว รุ่น (WG-76)

มอเตอร์ 3 KW,380 V

ความเร็วรอบมอเตอร์ 1,430 รอบ/นาที

ความหนาที่ดัดได้ 0.5 – 3.0 มม.

ดัดมุมได้ 0-360 องศา

ขนาดของท่อที่ดัดได้ 19-76 มม.(3/4″-3″)

ลูกดัดท่อ (ร่องเดี่ยว) R-1 (3 ชุด) ขนาด 19 มม.(3/4″)

ลูกดัดท่อ ร่องคู่ R-2 (3 ชุด) ขนาด 38,32 มม.( 1 1/2″,1 1/4″)

ร่องคู่ R-3 (3 ชุด) ขนาด 51,25 มม.( 2 “,1 “)

ร่องคู่ R-4 (3 ชุด)  ขนาด 63,22 มม.( 2 1/2 “,7/8 “)

ร่องเดี่ยว R-5 (3 ชุด) ขนาด 76 มม.( 3 “)

น้ำหนักเครื่อง 180 กก.