เครื่องตัดท่อใบเลื่อยวงเดือน รุ่น MC-315BC ( AUTO SLIDE )

เครื่องตัดท่อใบเลื่อยวงเดือน รุ่น MC-315BC ( AUTO SLIDE )

  • มอเตอร์ 3.3/4.0 KW 380V
  • ประสบรอบตัด 90/120 รอบ/นาที
  • ตัดเอียง 45-90 องศา
  • ตัดเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 90องศา 100×100 มม.
  • ตัดเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 45 องศา 80×80 มม.
  • ตัดเหล็กกลม 90 องศา 100 มม.
  • ตัดเหล็กกลม 45 องศา 80 มม.
  • ตั้งค่าการตั้งค่าระยะป้อนตัดสูงสุด 700 มม.
  • ขนาดเครื่อง (กxยxส) 950 x 1,350 x 1,450 มม.
  • เบนเครื่อง 250 กก.