เครื่องตัดเหล็กรุ่น JC275 MANUEL 2Speed

เครื่องตัดเหล็ก รุ่น JC275 MANUEL 1Speed

มอเตอร์3/4HP ,220 V

ประสบ 1400 รอบ/นาที

ตัดเอียง 45/90 ชม

หัวจับงานโตสุด 2

ใบเลื่อยวงเดือน 275 มม

หลัง 60 กก