เครื่องตัดโลหะรุ่น JC-325 Auto 2Speed

กดปุ่มวิดีโอสินค้าเพื่อดู

เครื่องตัดโลหะ รุ่นJC-325 Auto 2Speed

มอเตอร์2HP 380V (2.0/2.4kw)

รอบ1430/2850 รอบ/นาที

ตัด45/90 ชม

หัวจับงานโตสุด 3.5 ” /85mm

ใบเลื่อยวงเดือน 325 มม

หลัง160 กก