โต๊ะหมุนเชื่อมงาน HD30

เครื่องจับงานหมุนเชื่อม

 • มาแล้ว AC220V 50 Hz
 • ตัวซับมอเตอร์ DC110V 80W
 • โหลดสูงสุด 30 Kg
 • สูงสุด 15 Kg
 • ขนาดจานหมุน 310 mm
 • ขนาดความสูง 400 mm
 • ปรับองศา 0 – 90 องศา
 • รอบหมุน/นาที 1 – 15 หรือ 0 – 7 รอบ/นาที
 • โหลดตามมาแบบแนวตั้ง 30 กก
 • โหลดมาแบบกำหนด 15 กก
 • แม็กซ์โตสุด 200 มม
 • ย้อนหลัง 28 ก

มีขนาด 30Kg. , 50Kg. , 100Kg. , 300Kg.