เครื่องเชื่อมเลเซอร์ รุ่น 1,000วัตถ์

สถานีเลเซอร์ 4ระบบ

เชื่อม5โลหะ , ตรวจสนิม , ตัดโลหะ

  • แหล่งพลังงานสูงสุด
  • เมนูภาษาไทยในเวลา
  • เครื่องทำน้ำเย็นขนาดใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วได้ดี
  • ระบบสัมผัส
  • มีล้อเลื่อนขยายได้สะดวก