เครื่องเชื่อมCO2 Mig280

เครื่องเชื่อมCO2 ลินคอล์นซอนเตอร์(Co2) Mig280

  • ลืมเข้า(Input voltage) 380v.
  • ประสิทธิภาพ(ประสิทธิภาพ) 85%
  • ภาระงาน(Duty cycle) 60%
  • ขนาดลวดเชื่อม(เส้นผ่านศูนย์กลางทังสเตน/ลวดเชื่อม) 0.8-1.6 MM.
  • กระแสไฟเชื่อม(ช่วงการปรับกระแสไฟขาออก (A)) 20-280
  • ชุดป้อนลวด (Wire feeder ) Inside

“ทำด้วยเหล็กหนา แข็งแรง ทนทาน”

มีล้อคอยขัดขวาง