เครื่องรัดกล่องกึ่งอัตโนมัติ ( SEMI-AUTO ) 1-M

เครื่องรัดกล่องกึ่งอัตโนมัติ ( SEMI-AUTO ) 1-M

มอเตอร์ 0.25 KW

กำลังไฟฟ้า 110/220V 50/60Hz 1P

จะล็อค 1.5 – 3 วินาที/ครั้ง

แรงดึงสูงสุด 80 กก.

สำหรับสายที่ใช้ 6-15 มม.

การเชื่อมติดของสายเชื่อมด้วยความร้อนรน

ขนาดเครื่อง (กxยxส) 900 x 580 x 750 มม.

สำเร็จ100กก.